Szolgáltatások

Leírások, felhasználási feltételek

 • Shop
 • /
 • Szolgáltatások
 • /

Bérszámfejtés

1 950 Ft / fő

  Bérszámfejtés a 21. században!

  Amennyiben céged bérszámfejtését szívesen kiadnád a kezedből, mert se kedved, se energiád az állandóan változó jogszabályok naprakész követéséhez, akkor jó helyen jársz. Itt olyan lehetőséget találsz, ahol a feladatod egy minimális adatrögzítésen és a szükséges dokumentumok feltöltésében kimerül. Mi elvégezzük helyetted a dolgozói adatok karbantartását, a bérszámfejtést, és a szükséges adatszolgáltatásokat.
  A feladatod annyi, hogy a szolgáltatásunk igénybevételének kezdetekor, illetve új dolgozó belépésekor a foglalkoztatott dolgozók szükséges adatait modern és roppant egyszerűen használható Online Office felületünkön felrögzíted, illetve a hónap végén a jelenléti ívben jelzed, hogy ki, mikor volt távol.
  Az ÖDP - azaz az Önkiszolgáló dolgozói portál - felületünkön lehetőséget biztosítunk dolgozóid részére, hogy böngészőn keresztül megnézzék a róluk nyilvántartott adatokat, szabadság, betegszabadság nyilvántartásukat, onnan töltsék le a fizetési lapjukat, valamint megnézzék, hogy mikor, milyen bankszámlaszámra érkezik meg a munkabérük. Kevesebb papír, több információ!
  Kiegészítő iVIR rendszerünkben kezdésként 5 hasznos lekérdezést biztosítunk számodra céged dolgozóival, bérkimutatásaival kapcsolatosan.

  Bérszámfejtés

  A szolgáltatás során a Szolgáltató vállalja, a szerződés hatálya alatt a Felhasználó jogszabályoknak megfelelő bérszámfejtését, a listák, állományok, bevallások elkészítését, továbbítását, átadását a hatóságoknak a jelen szabályzat szerint.

  ADATBEKÉRÉS

  1. A megrendelést követően a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja a Felhasználó egyedi ügyfélportál fiókjához tartozó belépési adatokat.
  2. A Felhasználó kitölti a profil aloldalon található, illetve a szolgáltatáshoz tartozó egyedi adatbekérő űrlapokat. Rendelkezésünkre bocsátja az alábbi adatokat, dokumentumokat:
  Vállalkozás neve, Székhelye, Adószáma, KSH nyilvántartási száma, Vállalkozás telephelyei (amennyiben rendelkezik ilyennel), Tb törzsszám (amennyiben rendelkezik ilyennel), Egészségbiztosítási nyilvántartási szám (amennyiben rendelkezik ilyennel)
  Bankszámlaszám
  3. Az adatokat a Felhasználó jóváhagyja, erről a Szolgáltató erről értesítést kap. Az adatok teljes körű rendelkezésre bocsátása és a szolgáltatás ellenértékének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával egyidejűleg lép hatályba a szerződés.

  BÉRSZÁMFEJTÉS MŰKÖDÉSI FOLYAMAT

  1. A szerződés hatályba lépésekor az összes munkaviszonyban álló munkavállaló adatát köteles a Felhasználó rögzíteni a Szolgáltató elektronikus felületén a telepítést követő 5 munkanapon belül, de legfeljebb a legelső bérszámfejtési határidőt megelőző 5. munkanapig.
  2. Az állami adóhatósági bevallások és hatósági adatszolgáltatások aláírása elektronikusan történik attól az időponttól, amikor az erre vonatkozó regisztráció megtörtént és az állandó meghatalmazást a Felhasználó írásban megadta, és annak bejelentését az adóhatóság visszaigazolta (nyilvántartásba vette).
  Az adóbevallások elektronikus úton történő továbbításához szükséges aláírásra adott meghatalmazás képviseleti jog, mely csak a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elvégzett számfejtés eredményeként illetve külön megadott adatok alapján keletkezett adó és járulék kötelezettségre vonatkozó bevallás benyújtásában történő közreműködésre szól.
  A Szolgáltató és a Felhasználó az elektronikus bevallásra adott állandó meghatalmazást indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, illetve visszavonhatja.
  3. Belépő dolgozó adatának rögzítése a Felhasználó feladata a Szolgáltató elektronikus felületén a munkaszerződés aláírását követően, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését megelőző 2. munkanapon. Amennyiben a dolgozó még sem áll munkába a jelzett napon, akkor azt haladéktalanul jelezze Felhasználó az ügyfélportálon keresztül. A biztosított bejelentésével kapcsolatban Szolgáltató módosító adatszolgáltatást nyújt be a NAV felé, melyről a beérkeztetést igazoló nyugtát az ügyfélportálon keresztül átadja a Felhasználónak.A Felhasználó kötelessége a Szolgáltató elektronikus felületére az alábbi dokumentumok feltöltése:
  - Munkaszerződés
  - Társadalombiztosítási igazolvány másolat, amennyiben elveszítette, nyilatkozat ennek tényéről
  - Bér utalás esetén a dolgozó nyilatkozata, hogy mely bankszámlára kéri az utalást
  - Családi adókedvezmény igényléséhez nyilatkozat
  - Személyi kedvezmény igényléséhez nyilatkozat, valamint orvosi igazolás másolat
  - Első házas kedvezmény nyilatkozat
  - Gyermek utáni pótszabadság nyilatkozat
  - Súlyos fogyatékosságra járó pótszabadság nyilatkozat, az orvosi igazolás
  - Foglalkoztatási kedvezményhez igazolás
  - Előző munkahely hiányában nyilatkozat arról, hogy korábban nem állt munkaviszonyban
  - Korábbi munkahelyen kiadott munkaviszony igazolás
  - Korábbi munkahelyen kiadott igazolás az álláskeresési járulék megállapításához
  - Korábbi munkahelyről tárgy évi SZJA adatlap
  4. A belépő dolgozó adatának Felhasználó általi rögzítését követően a Szolgáltató a biztosítottak bejelentési adatszolgáltatását (T1041) elkészíti, és megküldi a NAV felé a jogviszony létrejöttét megelőző napig, a beküldést igazoló nyugtát a Felhasználó Ügyfélportál fiókján keresztül átadja a Felhasználónak.
  5. Amennyiben a dolgozó munkarendje eltér az általános munkarendtől, akkor a Felhasználó a dolgozó munkaidő beosztását feltölti az ügyfélportál fiókjába, melyet a Szolgáltató átvezet a rendszeren.
  6. A Felhasználó feladata a Jelenléti ív adatok rögzítése:
  A távollét adatok rögzítése a Felhasználó kötelezettsége.
  A tárgy havi jelenléti ívek rögzítése a Szolgáltató elektronikus felületén történik, ahol a rögzítés állapota jelölhető. Kizárólag a távolléteket kell rögzíteni, melyek az alábbiak lehetnek:
  - szabadság
  - rendkívüli szabadság
  - fizetés nélküli szabadság
  - betegség
  - igazolatlan távollét
  - apasági munkaidő kedvezmény
  - rendkívüli nap (a fentiekbe nem sorolható, ügyintézői beavatkozást igénylő távollétek)
  A rögzített távollétekhez tartozó alapbizonylatokat köteles a Felhasználó a Szolgáltató elektronikus felületére feltölteni.
  Határidő: a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapja.

  7. Tárgyhavi elszámolásokhoz szükséges bizonylatokat a Felhasználó az ügyfélportál fiókjába feltölti, amelyek az alábbiak:
  - Keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolások (tárgyhónapot megelőző időszakra kiadott igazolások)
  - Költség elszámolások (pl. utazási költségtérítés)
  - Egyéb bérelemek elszámolási bizonylata (jutalom, prémium, pótlékok, stb.)
  - Cafeteria, illetve béren kívüli juttatások jegyzéke
  - Beérkező bírósági letiltások iratanyaga
  - Munkabérből való egyéb levonási tételek (pl. munkabér előleg, céges telefon magánhasználat, stb.)
  - Bankszámlaszám változás esetén az új bankszámlaszámra vonatkozó nyilatkozat
  - Határidő: a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapja
  8. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó által rögzített adatok alapján a bérszámfejtést.
  9. A Szolgáltató a bérutaláshoz szükséges listát/utalási állományt feltölti a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a bérutalást megelőző napon.
  10. A Szolgáltató előkészíti a dolgozói adatokat, a Felhasználó dolgozóinak a szolgáltató Önkiszolgáló Dolgozói Portálon (továbbiakban: ÖDP) való megjelenítéséhez a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig.
  11. A Felhasználó kötelezettsége az Ügyfélportál fiókjába feltölteni az olyan béren kívüli juttatásokról szóló bizonylatokat, amik magánszemélyhez nem köthetőek. (pl. hivatali utazás során étkezés biztosítás költsége, céges telefon magánhasználat, stb.)
  12. Az állami adóhatósági bevallások és hatósági adatszolgáltatások aláírása elektronikusan történik attól az időponttól, amikor az erre vonatkozó regisztráció megtörtént és az állandó meghatalmazást a Felhasználó írásban megadta, és annak bejelentését az adóhatóság visszaigazolta (nyilvántartásba vette).
  13. A Szolgáltató feltölti a Felhasználó ügyfélportál fiókjába az adónemenként utalandó összegekről a kimutatást legkésőbb a bevallási határidőt megelőző 2. munkanapon.
  14. A Szolgáltató elkészíti és beküldi a NAV részére a havi adó és járulék bevallást, a visszaigazoló nyugtát pedig feltölti a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a bevallási határidőig.
  15. A Szolgáltató feltölti a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a levonási listát az egyéb levonásokról. (pl. céges telefon magánhasználat)
  16. A biztosítottak bejelentésére vonatkozó módosult adatok adatszolgáltatását (T1041) a Felhasználó folyamatosan elvégzi, a Szolgáltató az adatszolgáltatást követően a beküldést igazoló nyugtát ügyfélportál fiókján keresztül átadja.
  17. A táppénzes esetek elszámolásához a Szolgáltató a keresőképtelenséget igazoló orvosi papírokat a beérkezést követő 5 munkanapon belül a foglalkoztatói igazolással együtt elektronikus úton megküldi a területileg illetékes OEP részére. Az eredeti társadalombiztosítási igazolványt a Felhasználó felelőssége beküldeni be az illetékes OEP-nek.
  18. KSH statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett Felhasználó esetén a Szolgáltató a KSH által megadott határidőre elektronikus úton teljesíti a havi gazdaságstatisztikai jelentést KSH felé.
  19. A Szolgáltató feltölti a bér főkönyvi könyveléséhez a listát a Felhasználó Ügyfélportál fiókjába.

  DOLGOZÓ KILÉPTETÉSE

  1. A Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül átadja a kilépő dolgozók elszámolásához szükséges iratokat, melyek az alábbiak:
  Kilépő dolgozó iratanyag. (felmondás, közös megegyezés)
  Kilépés elszámolásához kilépő adatlap. (jár-e neki béren kívüli juttatás, van-e valamilyen tartozása: pl. munkabér előleg, munkaruha tartozás)
  Határidő: A jogviszony megszűnésére vonatkozó jognyilatkozat létrejöttét követően haladéktalanul.
  2. Kilépő dolgozók elszámolása, igazolások elkészítése, utalási állomány és igazolások feltöltése a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a Szolgáltató feladata.
  Határidő: Ha olyan megszüntetés, amire az Mt. a 3. napot jelöli meg, mint kifizetés napját, akkor a jognyilatkozat létrejöttét követő 2. napon 16 óráig. Ha korábban létrejött jognyilatkozat vagy határozott idejű szerződés lejárta, akkor a jogviszony megszűnését megelőző nap 16 óráig.
  3. A Szolgáltató a biztosítottak kijelentési adatszolgáltatását (T1041) elkészíti, és megküldi a NAV felé a jogviszony megszűntét követő 8 napon belül, a beküldést igazoló nyugtát a Felhasználó Ügyfélportál fiókján keresztül átadja a Felhasználónak.

  MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

  1. A munkaszerződés módosítást követően a Felhasználó Ügyfélportál fiókján keresztül átadja a munkaszerződés módosítást a módosítást követő 5 napon belül, de legfeljebb a soron következő bérszámfejtési határidőt megelőző 5. munkanapig
  2. A Szolgáltató átvezeti a rendszerén a munkaszerződés módosítással érintett módosult adatokat.

  ESETI HÓKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

  1. A hónap közben eseti elszámolás kifizetésére vonatkozó bizonylatot a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül átadja, a kifizetést megelőzően 3 munkanappal.
  2. A Szolgáltató az elszámolást követően az utalási állományt és az elszámolási lapokat feltölti a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a kifizetés tervezett napját megelőző napon.

  ÉV VÉGI FELADATOK

  1. A Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó részére legkésőbb a tárgy évet követő hónap 25. napjáig átadja a tárgy év utolsó napján munkaviszonyban lévő dolgozók tárgyévre vonatkozó járulék igazolását (Art. 46. § (1). A dolgozók felé történő kiadás a Felhasználó feladata. 2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére, legkésőbb a tárgy évet követő hónap 28. napjáig elkészíti, és átadja a tárgy év utolsó napján munkaviszonyban lévő dolgozók tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadó igazolást (Art. 46. § (1) ). A dolgozók felé történő kiadás a Felhasználó feladata. EGYÉB 1. Igény esetén a Felhasználó feltölti az Ügyfélportál fiókjába a dolgozók kereseti igazolás igényéhez a szükséges nyomtatványát. 2. A Szolgáltató a kereseti igazolási igények beérkezését követő 2 munkanapon belül a kitöltött nyomtatványt a Felhasználó Ügyfélportál fiókjába feltölti. Felhasználó az aláírást követően kiadja az igazolást a dolgozójának. 3. A Szolgáltató a tárgyhó első napjáig a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül átadja a tárgy hónapban lejáró határozott idejű szerződések listáját. 4. A Szolgáltató a tárgyhó első napjáig a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül átadja a tárgy hónapban lejáró próbaidős dolgozók névsorát. Felárral járó szolgáltatások: 1. Kilépő dolgozó elszámolása, igazolások, adatlapok kiadása: 1500 Ft/kilépő dolgozó 2. Letiltások kezelése: - gyerektartás 1000 Ft/letiltás - bírósági ítélet alapján történt letiltás 2000 Ft/letiltás - egyéb munkáltatói letiltás 500 Ft/letiltás 3. Cafeteria juttatások elszámolása - vagy egész évre előre megadott juttatások esetén 1000 Ft/dolgozó/ év - vagy havonta megadott juttatások esetén 200 Ft/dolgozó/hó 4. Költség elszámolás 1000 Ft/fajta/ hó)
  5. Hó közi elszámolások (kivéve kilépő dolgozó): 2000 Ft/alkalom
  6. Megbízási szerződések, tiszteletdíjak elszámolása: 2000 Ft/új megbízás

  A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI

  1. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó által rögzített adatok alapján a munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók bérszámfejtését, a havidíjas/óradíjas dolgozók elszámolását.
  2. A Szolgáltató jelen szolgáltatás keretében nem vállalja teljesítménybéres, vagy egyszerűsített foglalkoztatás szerint alkalmazott dolgozók bérszámfejtését.
  3. A Szolgáltató maximum 100 főt foglalkoztató cégek dolgozóinak elszámolását vállalja (azaz nem TB kifizetőhely).
  4. A Szolgáltató vállalja a bérutaláshoz szükséges listát/utalási állomány elkészítését, feltöltését a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a bérutalást megelőző napon.
  5. A Szolgáltató kötelezettsége elkészíteni és beküldeni a NAV részére a havi adó és járulék bevallást, a visszaigazoló nyugtát pedig feltölteni a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a bevallási határidőig.
  6. A Szolgáltató kötelezettsége feltölteni a Felhasználó ügyfélportál fiókjába az adónemenként utalandó összegekről a kimutatást legkésőbb a határidőt megelőző 2. munkanapon.
  7. A Szolgáltató vállalja a levonási lista feltöltését az egyéb levonásokról a Felhasználó ügyfélportál fiókjába.
  8. A Szolgáltató köteles a Felhasználó által közölt eltérő munkarend esetén, a munkaidő beosztás átvezetése a rendszeren.
  9. A Szolgáltató vállalja a táppénzes esetek elszámolásához a keresőképtelenséget igazoló orvosi papírokat a beérkezést követő 5 munkanapon belül a foglalkoztatói igazolással együtt elektronikus úton megküldi a területileg illetékes OEP részére.
  10. KSH statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett Felhasználó esetén a Szolgáltató a KSH által megadott határidőre elektronikus úton teljesíti a havi gazdaságstatisztikai jelentést KSH felé.
  11. A Szolgáltató feltölti a bér főkönyvi könyveléséhez listát a Felhasználó Ügyfélportál fiókjába.
  12. A Szolgáltató feladata kilépő dolgozók elszámolása, igazolások elkészítése, utalási állomány és igazolások feltöltése a Felhasználó ügyfélportál fiókjába.
  13. A Szolgáltató vállalja a biztosítottak adatszolgáltatásának (T1041) elkészítését, és megküldését a NAV felé a jogviszony megszűntét követő 8 napon belül, a beküldést igazoló nyugtát a Felhasználó Ügyfélportál fiókján keresztül átadja a Felhasználónak.
  14. A Szolgáltató vállalja, munkaszerződés módosítás esetén, a módosulással érintett módosult adatok átvezetését a rendszeren.
  15. A Szolgáltató feladata, hó közi elszámolás esetén az elszámolást követően az utalási állományt és az elszámolási lapokat feltölteni a Felhasználó ügyfélportál fiókjába a kifizetés tervezett napját megelőző napon.
  16. A Szolgáltató felelőssége, hogy a Felhasználó részére legkésőbb a tárgy évet követő hónap 25. napjáig átadja a tárgy év utolsó napján munkaviszonyban lévő dolgozók tárgyévre vonatkozó járulék igazolását.
  17. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére, legkésőbb a tárgy évet követő hónap 28. napjáig elkészíti, és átadja a tárgy év utolsó napján munkaviszonyban lévő dolgozók tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadó igazolását.
  18. A szerződés hatálya alatt a korábban nem említett mindennemű dokumentum átadása, feltöltése, a teljes kapcsolattartás a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül történik mindkét fél részéről.

  A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI

  1. A Felhasználó kötelezettsége rögzíteni a Szolgáltató elektronikus felületén a telepítést követő 5 munkanap belül, de legfeljebb a legelső bérszámfejtési határidőt megelőző 5 munkanapig az összes munkaviszonyban álló munkavállaló adatát.
  2. A Felhasználó kötelezettsége a Szolgáltató regisztrálása az adóhatóság irányába a folyamat 2. pontja szerint.
  3. A Felhasználó kötelezettsége a belépő dolgozó adatának rögzítése a Szolgáltató elektronikus felületen a munkaszerződés aláírását követően, de legfeljebb a foglalkoztatás megkezdését megelőző 2. munkanapon
  4. A Felhasználó kötelezettsége a dolgozó adatainak igazolásához a folyamat 3. pontjában megnevezett iratok feltöltése a Szolgáltató elektronikus felületére.
  5. A Felhasználó kötelezettsége, az általánostól eltérő munkarend esetén a munkaidő beosztás feltöltés Ügyfélportál fiókjába.
  6. A Felhasználó kötelezettségi a jelenléti ív adatok rögzítése a Szolgáltató elektronikus felületén a folyamat 6. pontjában rögzítettek szerint.
  7. A Felhasználó kötelezettségi a tárgyhavi elszámolásokhoz a bizonylatok feltöltése az ügyfélportál fiókjába a folyamat 7. pontjában rögzítettek szerint.
  8. A Felhasználó kötelezettsége az Ügyfélportál fiókjába feltölteni az olyan béren kívüli juttatásokról szóló bizonylatokat, amik magánszemélyhez nem köthetőek.
  9. Társadalombiztosítási ellátás elszámolása esetén az eredeti társadalombiztosítási igazolványt a Felhasználó felelőssége beküldeni be az illetékes OEP-nek.
  10. Kilépő dolgozó esetén a Felhasználó kötelezettsége a kilépő dolgozó elszámolásához szükséges iratok átadása a dolgozó kiléptetése 1. pontja szerint.
  11. Munkaszerződés módosítása esetén a Felhasználó köteles ügyfélportál fiókján keresztül átadni a munkaszerződés módosítást.
  12. A Felhasználó köteles a hónap közben eseti elszámolás kifizetésére vonatkozó bizonylatot az ügyfélportál fiókján keresztül átadni, a kifizetést megelőzően 3 nappal.
  13. A Felhasználó kötelezettsége a Szolgáltató által megküldött adónemenkénti összesítő alapján a járulékok megfizetése az adott hónapot követő hó 12. napjáig
  14. A szerződés hatálya alatt a korábban nem említett mindennemű dokumentum átadása, feltöltése, a teljes kapcsolattartás a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül történik mindkét fél részéről.
  15. A munkaviszonyban lévő dolgozók tárgyévre vonatkozó járulék igazolásának (Art. 46. § (1) kiadása a dolgozók felé a Felhasználó feladata. 16. A Felhasználó feladta, hogy a munkaviszonyban lévő dolgozók részére a Szolgáltató által elkészített személyi jövedelemadó igazolását kiadja.

Bérszámfejtés

Személyes véleményének megírásáshoz kérjük jelentkezzen be! Köszönjük!