Szolgáltatások

Leírások, felhasználási feltételek

 • Shop
 • /
 • Szolgáltatások
 • /

E-Könyvelés

11 990 Ft / hó

  A hagyományos, drága és rugalmatlan számviteli szolgáltatások ideje lejárt. Többé nem kell hónap elején a céges bizonylataiddal a könyvelőhöz rohannod, nem kell napokat vagy heteket várnod, hogy vállalkozásodról az aktuális pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi vagy számviteli kimutatásokhoz hozzájuss. Innovatív, online könyvelési módszertant dolgoztunk ki számodra, kedvező bizonylat/hó alapú díjszabással.

  Újszerű megoldásunknak keretében excel táblák használata helyett modern, ergonomikus, web alapú OnlineOffice felületünkön keresztül állíthatod ki számláidat,rögzíted kimenő- és, bankbizonylataidat, követed nyomod a pénztáradat. A könyvelőnek így csak a szakmai munkát kell elvégeznie, csökkentve ezáltal az időráfordítást, amely számodra egyet jelent azzal, hogy több pénz marad a zsebedben. A könyvelő ellenőriz, vezeti a nyilvántartásokat, elkészíti és beadja a bevallásokat, beszámolókat.
  Magasan képzett kollégáink naprakész jogszabályi, szakmai és a legmodernebb informatikai háttérrel végzik el a vállalkozások számviteli teendőit.
  Teljes körű felelős könyvelési szolgáltatásunk, bizonylat/hó alapú díjszabással került kialakításra, skálázható sávos szintekkel, hogy mindenki megtalálja a profiljához leginkább illeszkedő csomagunkat.
  Csomagok
  Start - 20 bizonylatig 11990 Ft
  Mini - 50 bizonylatig 15990 Ft
  Midi - 100 bizonylatig 24990 Ft
  Maxi - 200 bizonylatig 34990 Ft

  20 bizonylat fölött 300 Ft/db a plusz bizonylatok ára.
  Minden időszak végén automatikusan a számodra legkedvezőbb csomag vagy csomag+darabonkénti díj kerül számlázásra.

  Az adminisztrációhoz nincs szükség szakmai tudásra, a bizonylataid mégis rögtön könyvelő rendszerünkbe kerülnek. Nincs félreértés, hiszen ugyanazt a rendszert használjuk, megszűnnek az állandó, elhúzódó havi szintű egyeztetések, nem érnek váratlanul az információk. Az új koncepciónak köszönhetően pedig megvalósítható a naprakész könyvelés, iVIR modulunk használatával, akár okostelefonodon keresztül is azonnal hozzáférhetsz vállalkozásod gazdasági és számviteli információihoz.

  Tudj meg többet e-learning videónkból!

  Könyvelés  A szolgáltatás során a Szolgáltató vállalja, a szerződés hatálya alatt a Felhasználó teljes körű könyvelési feladatainak ellátását, a kiegészítő (analitikus) nyilvántartások folyamatos vezetése, évközi és éves adóbevallások elkészítése, éves beszámoló elkészítése.  ADATBEKÉRÉS  1. A megrendelést követően a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja a Felhasználó egyedi ügyfélportál fiókjához tartozó belépési adatokat.

  2. A Felhasználó köteles kitölteni a profil oldalon található, illetve a szolgáltatáshoz tartozó egyedi adatbekérő űrlapokat. Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat, dokumentumokat: Vállalkozás neve, Székhelye, Adószáma, Cégjegyzékszáma, KSH nyilvántartási száma, Vállalkozás telephelyei (amennyiben rendelkezik ilyennel), Vállalkozási formája, Alapítói okirat, Bank, Bankszámlaszám, Tevékenységére vonatkozó adatok, Működési forma, Adózására vonatkozó adatok, Foglalkoztatottak száma, Bérezési formák, Telephelyek száma, ÁFA szabályok, Pénzforgalom aránya, Pénztárak száma, Idegen források, Számlák/Pénztár tételek száma.

  3. Az adatokat a Felhasználó jóváhagyja, erről a Szolgáltató erről értesítést kap. Az adatok teljes körű rendelkezésre bocsátása és a szolgáltatás ellenértékének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával egyidejűleg lép hatályba a szerződés.  SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA  1. Könyvelési feladatok elvégzése a mindenkori hatályos jogszabályok (számviteli és adó tv.) betartása mellett.

  2. A Szolgáltatás díjszabása bizonylat/hó alapú. A Szolgáltató bizonylatnak tekint minden olyan dokumentumot, mely könyvelési tételt érint.

  A számviteli törvény szerint a bizonylat meghatározása:

  "166. § (1)Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá."  A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT FELADATOK A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI  1. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által a Szolgáltató elektronikus felületén rögzített bizonylatok alapján történő könyvvezetésért vállal felelősséget. A Felhasználó büntető jogi felelősségének tudatában nyilatkozik (jelen feltételek elfogadásával), hogy a bizonylat eredeti példánya a Felhasználónál megtalálható. A Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal.

  A Szolgáltató bármikor ellenőrizheti az eredeti bizonylatokat a Felhasználó székhelyén, amennyiben ezt a Felhasználó nem biztosítja, a Szolgáltató a szerződés azonnali hatályú felmondásra jogosult.

  2. A Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag olyan bizonylatokat rögzít a Szolgáltató elektronikus felületén, ezáltal a Szolgáltatónak át ad könyvelésre, amelyek a vállalkozási tevékenység érdekében, valós gazdasági esemény következtében keletkeztek.

  3. A Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltató elektronikus felületén, ezáltal a Szolgáltató részére átadott okmányok, bizonylatok, adatok helyességét csak és kizárólag számszaki és adózási-formai szempontból ellenőrzi, tartalmi ellenőrzési joggal nem rendelkezik.

  4. A Szolgáltató a Felhasználó által rögzített bizonylatok könyvelését a rögzítést követő 5 munkanapon belül vállalja.

  5. A Szolgáltató nem vizsgálja a bizonylatokon szereplő összegek jogosságát, ebből eredő kártérítésre nem kötelezhető.

  6. A Szolgáltató kizárólag a tudomására hozott gazdasági eseményeket regisztrálja, a Felhasználó gazdálkodásába, a Felhasználó szakmai tevékenységébe nincs beleszólási joga.

  7. A Felhasználó utasításokat is adhat, ha azonban azok nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, akkor azokat a Szolgáltató csak a Felhasználó írásos utasítására, a Felhasználó felelősségére és kárveszélyére teljesíti. A Felhasználó írásos utasítást a bizonylaton tehet, melynek scannelt példányát a Felhasználó minden esetben köteles a Szolgáltató elektronikus felületén a bizonylat rögzítésekor csatolni.

  8. Ha a nem szabályszerű műveletre az utasítást a Felhasználó nem adja írásba, a Szolgáltató jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben is megilleti azonban a Szolgáltatót az egy-három hónapos felmondási időre kikötött díjazás, de mentesül a kárenyhítési kötelezettség alól.

  9. A Szolgáltató vállalja az adójellegű befizetések megállapítását (társasági adó, Áfa, iparűzési adó, stb.) és a befizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül értesíti a Felhasználót.

  10. A Szolgáltató vállalja az adófolyószámlák egyeztetését, és a Felhasználó a könyvvezetéssel kapcsolatos képviseletét az adóhatóság előtt a szokásos mértéket meg nem haladó esetekben, évi 1 alkalommal. A Szolgáltató kiszállási díjat számít fel a mindenkori díjszabása szerint. A Szolgáltató mindezt csak annak az időszaknak a vonatkozásában vállalja, amelyet teljes mértékben a Szolgáltató könyvelt.

  Az ezt megelőző időszak képviselete illetve felülvizsgálata, bevallása eseti megbízás szerint, külön megállapított díj alapján lehetséges.

  11. Az állami adóhatósági bevallások és hatósági adatszolgáltatások aláírása elektronikusan történik attól az időponttól, amikor az erre vonatkozó regisztráció megtörtént és az állandó meghatalmazást a Felhasználó írásban megadta, és annak bejelentését az adóhatóság visszaigazolta (nyilvántartásba vette).

  Az adóbevallások elektronikus úton történő továbbításához szükséges aláírásra adott meghatalmazás képviseleti jog, mely csak a Felhasználó által szolgáltatott bizonylatokból összeállított bevallás benyújtásában történő közreműködésre szól.

  A Szolgáltató és a Felhasználó az elektronikus bevallásra adott állandó meghatalmazást indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, illetve visszavonhatja.

  12. A Szolgáltató a 10. pont szerint megállapítja az adókat, elkészíti a bevallásokat, a bevallási határidő előtt minimum 2 munkanappal. A Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül elküldi a bevallásokat, aki köteles 1 munkanapon belül az Ügyfélportál fiókján keresztül írásban visszaigazolni, amennyiben a bevallás nem küldhető be és javítást igényel. A Felhasználó köteles a probléma pontos megfogalmazását írásban visszajelezni.

  13. A Szolgáltató jogosult az aláírást megtenni és a bevallást, adatszolgáltatást elektronikusan az adóhatóságnak megküldeni annak ellenőrzése nélkül, hogy a Felhasználó az adatokat ténylegesen olvasta, illetve ellenőrizte-e, mert a Felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy az adatokat nem olvasta, a felelősséget ilyen okból nem háríthatja át.

  14. A Szolgáltató vállalja, hogy az elektronikusan nem beadható bevallásokat kitölti és a Felhasználó részére 2 példányban postázza vagy személyesen a Szolgáltató budapesti telephelyén átadja. Postázás esetén a tértivevény bizonyítja az átadást. Ebben az esetben a papír alapú bevallás határidőben való eljuttatása a hatóság részére a Felhasználó kötelezettsége.

  15. A Felhasználó ezt követő módosításai miatti mulasztási bírság, önrevízió költsége a Felhasználót terheli, még akkor is, ha azt az adóhatóság a Szolgáltatóra állapítja meg (kimentési ok).

  16. Az átadott bizonylatok teljességéért és eredetiségéért a Felhasználó felel, a Szolgáltató mentesül minden felelősség alól, ide értve az anyagi (pl. bírság) felelősséget is.

  17. A Szolgáltató a képviseletre átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat, különböző jelentéseket csak a Felhasználó képviselőinek vagy az általa megbízott személynek adja ki.

  18. A Felhasználó a szerződés megkötésekor megadja a kapcsolattartó személy elérhetőségét és azon hivatalos e-mail címét, amelyen az ügyfélportál értesítéseit a Szolgáltató megküldi. Amennyiben a megadott az e-mail címre érkezett üzeneteket a Felhasználó nem olvassa, és nem jelez vissza, a szolgáltatót nem terheli felelősség. A Szolgáltató mentesül minden felelősség alól, ide értve az anyagi (pl. bírság) felelősséget is.

  19. Harmadik személy felé a Felhasználót a Szolgáltató bárminemű adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Ez alól a kötelezettség alól csak a Felhasználó írásos rendelkezése, vagy bűntető ügyben eljáró hatóság, bíróság eljárása során történő, jogszabályon alapuló kötelezettsége, illetve a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvény és kormányrendelet előírásainak betartása menti fel.

  20. Szolgáltató köteles tevékenységét a mindenkori jogszabályok, irányelvek és állásfoglalások szerint legjobb tudása szerint végezni, együttműködve a Felhasználóval, annak gazdasági érdekeit szem előtt tartva.

  21. A Szolgáltatót szakmai tevékenységére egyértelműen visszavezethető hiányosságok miatt keletkezett késedelmi kamat, bírság vagy önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség esetén anyagi felelősség terheli.

  22. A bizonylatokhoz tartozóan a Szolgáltató a következő analitikus nyilvántartások vezetését vállalja:

  - Vevők és szállítók analitikus nyilvántartása

  - Tárgyi eszközök nyilvántartása

  - ÁFA nyilvántartás

  - Egyéb aktív és passzív nyilvántartások = elhatárolások nyilvántartása

  - Folyószámla egyeztetés  23. A Szolgáltató az alábbi kimutatásokat adja a Felhasználónak:

  - havi pénztárjelentést

  - havi, negyedéves és éves főkönyvi kivonatokat

  - havi könyvelési kartonokat  24. A Szolgáltató jogosult az év végéi zárási feladatok elvégzésért, a beszámoló összeállításáért, az év végi bevallásokért, adatszolgáltatásokért plusz egy havidíjat felszámolni.  25. A Szolgáltatónak nem felelőssége, Újonnan alakult cégnél feladatok ellátása. A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

  - NAV felé a könyvelésen kívüli plusz adatok szolgáltatása

  - Önkormányzathoz való bejelentkezés, és az önkormányzattal való további ügyintézés

  - KSH és egyéb állami hatóságokkal való kapcsolattartás

  - Kamarai regisztráció  26. A Szolgáltató év közbeni könyvelés átvételét 1 havidíj felár ellenében vállalja. A Felhasználó kötelezettsége átadni a nyitott kintlévőségeket, a vevő-szállítói analitikus nyilvántartásokat és a szintetikus (főkönyvi) kimutatásokat.

  27. A Szolgáltató jogosult külön díjat (a mindenkor érvényes díjszabás szerint kiszállási +óradíjat) felszámolni a Felhasználó székhelyén vagy telephelyén kötelező jelenlétét igénylő kiszállásokért.

  28. A Felhasználó megrendelését követően, a Felhasználó által az ügyfélportál fiókjában kitöltött adatbekérő űrlap véglegesítése után a Szolgáltató jogosult egyedi ajánlatot adni. Amennyiben a Felhasználó ezt nem fogadja el a Szolgáltató kötelezettsége a Felhasználó által elutalt, és a Szolgáltató bankszámlájára beérkezett havidíj visszautalására.

  29. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 7-12. §-ai a könyvelők számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője (a jelen szerződést aláíró személyek, valamint a kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek. A Pmt. 10. § (3) bekezdése alapján a megbízó ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a megbízott könyvelőt értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár a megbízó ügyfél, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a könyvelő másolatot készítsen.  A FELHASZNÁLÓT ÉRINTŐ HATÁRIDŐK  1. Áfa bevallás és megfizetés adott hónapot követő hó 20. napja.

  vagy negyedévet követő hó 20. napja.

  vagy tárgyévet követő év január 20. napja.

  2. Negyedéves bevallások és megfizetései adott negyedévet követő hó 20. napja.

  3. Társasági adó és IPA feltöltés bevallás és megfizetése tárgyév december 20. napja.

  A Szolgáltató bizonylatokat az Áfa bevallás hónapjának 05-ik munkanapjáig rögzíthet.  A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI  1. A határidők betartása érdekében a Felhasználó vállalja, hogy a bizonylatokat azok keletkezését követően 48 órán belül a Szolgáltató elektronikus felületén felrögzíti, de legkésőbb a tárgyhónapot követő 5-ig. A tárgyhót követő hónap 5. és 10. napja között a Szolgáltató elektronikus felületén berögzített bizonylatok esetében a Szolgáltató jogosult 1.000 FT/db felárat felszámolni. A tárgyhót követő hónap 10. és 15. napja között a Szolgáltató elektronikus felületén berögzített bizonylatok esetében a Szolgáltató jogosult 5.000 FT/db felárat felszámolni. A tárgyhót követő hónap 15. napját követően a Szolgáltató elektronikus felületén berögzített bizonylatok esetében a Szolgáltató jogosult 20.000 FT/db felárat felszámolni. Az 5.-ét követően rögzített bizonylatok vonatkozásában a könyvelő könyveléstechnikai vizsgálatot végez, hogy tárgyhóra, vagy elkésett bizonylatként a következő hóra könyveli az adott bizonylatokat.

  2. A Felhasználó felelőssége, büntető jogi felelősségének tudatában nyilatkozik (jelen feltételek elfogadásával), hogy a bizonylat eredeti példánya a Felhasználónál megtalálható. A Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal.

  3. A Felhasználó kötelezettsége a bizonylatok ellenőrzésének biztosítása a Szolgáltató részére. A Szolgáltató bármikor ellenőrizheti az eredeti bizonylatokat a Felhasználó székhelyén, amennyiben ezt a Felhasználó nem biztosítja, a Szolgáltató a szerződés azonnali hatályú felmondásra jogosult.

  4. A Felhasználó felelőssége a bizonylatok elkülönített tárolása, a Szolgáltató által javasolt, a Felhasználó Ügyfélportál fiókján keresztül átadott struktúra szerint.

  5. A Felhasználó köteles minden, olyan adatokban bekövetkező változással kapcsolatos információt a változást követő 10 munkanapon belül közölni a Szolgáltatóval, melyek a megbízás ellátásához elengedhetetlenek.

  6. Nem tartoznak a Szolgáltató feladatai közé azok a feladatok, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az adóbevallások és az éves beszámoló elkészítéséhez. Pl. a szerződéskötést megelőző időszak iratanyagának felülvizsgálata, alapbizonylatok kiállítása, könyvvizsgálat, pályázatkészítés, szabályzatok elkészítése, a speciális működési szabályok miatti ügyintézés (pl. ÁNTSZ, telephelyengedély), stb.

  7. Amennyiben a bizonylatok késedelmes átadása miatt a Szolgáltató a határidőt tartani nem tudja, az ebből eredő mindennemű felelősség a Felhasználót terheli.

  8. A bizonylatok késői, valamint hiányos átadása miatti bírságokért, pótlékokért a felelősség a Felhasználót terheli és az ilyen okokból eredő önellenőrzések végrehajtásáért Szolgáltató plusz egy havi különdíjat számíthat fel.

  9. A bizonylatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Felhasználó felelőssége, veszélye és kára.

  10. A Felhasználó által kiállított bizonylatok alaki és tartalmi helyességéért, a bevétel valódiságáért a Felhasználó felel.

  11. A Felhasználó székhelyén illetve telephelyén felvett leltárak valódiságáért, és a leltárakban alkalmazott egységárak helyességéért a Felhasználó felel.

  12. A bizonylatok rögzítésekor a Felhasználó köteles nyilatkozni a költségszámlák hovatartozásáról az elszámolhatóság érdekében, illetve a vásárolt eszközökről, hogy a Szolgáltató a tárgyi eszköznyilvántartást vezetni tudja.

  13. A Felhasználó végzi az analitikus nyilvántartások vezetését (leltározási feladatok, gépjármű nyilvántartás, vállalkozói szerződések, házi pénztár kezelése, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.)

  14. A Felhasználó felelős a telephelyen ill. székhelyen vezetni szükséges nyilvántartások meglétéért és azok szabályszerű vezetéséért. (pl. szigorú számadású nyomtatványok, - ár-, selejtezési-, áruromlási-, leértékelési-, stb. nyilvántartások.)

  15. Házi pénztár vezetése és bizonylatolása Felhasználó kötelezettsége, melyhez a Szolgáltató elektronikus eszközrendszerét kell használnia.

  16. a Felhasználó adataiban beállt változások (név, lakcím, tulajdonos, bankszámlaszám stb.) határidőre történő bejelentéséért a Felhasználó felel.

  17. A különböző adók, járulékok határidőre történő átutalása a Szolgáltató által megadott mértékben és határidőre a Felhasználó feladata.

  18. Adóknak és járulékoknak határidőre történő megfizetése - minden külön értesítés nélkül - a Felhasználó kötelezettsége.

  19. A Számviteli szabályzatok elkészítése, módosítása a Felhasználó képviseletére jogosult személy feladata. Külön díjazás ellenében eseti megállapodás alapján a Szolgáltató vállalja a számviteli törvény szerinti kötelező szabályzatok elkészítését.

  20. Az éves helyi iparűzési adóbevallást Felhasználó köteles eljuttatni az illetékes helyi önkormányzatokhoz.

  21. Amennyiben a Felhasználó bérszámfejtés szolgáltatásunkat nem veszi igénybe köteles az adatokat, a könyvelés főkönyvi feladásához, minden hónap 20.-áig xml-ben vagy a Szolgáltató által a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül rendelkezésre bocsátott excel sablont kitöltve a Szolgáltató részére az ügyfélportálon keresztül átadni. A bérszámfejtés dokumentuma a díjszabás viszonylatában egy bizonylatnak számít. A bérrel kapcsolatos adatszolgáltatásokért, a járulékok bevallásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  22. A szerződés hatálya alatt a korábban nem említett mindennemű dokumentum átadása, feltöltése, a teljes kapcsolattartás a Felhasználó ügyfélportál fiókján keresztül történik mindkét fél részéről.

  23. A Felhasználó kötelezettsége az Online számlázó program bejelentése a NAV felé, a használatba vétel napjától 30 napon belül, a NAV SZAMLAZO nyomtatványon. A dokumentum kitöltéséhez a szükséges információk a Felhasználó Ügyfélportál fiókjában megtalálhatók.  AZ IRATOK FELDOLGOZÁSI ÉS TÁROLÁSI HELYE  A Felhasználó székhelye, irattára kerül bejelentésre, mint iratőrzési hely az illetékes hatóságok felé.  FELÁRRAL JÁRÓ SZOLGÁLTATÁSOK ESETI MEGBÍZÁS ALAPJÁN  NAV előtti képviselet (nem a Szolgáltató által könyvelt időszak adóellenőrzésekor), nem a Szolgáltató által könyvelt időszakra vonatkozó utólagos bevallások elkészítése.

E-Könyvelés

Személyes véleményének megírásáshoz kérjük jelentkezzen be! Köszönjük!

Függő szolgáltatások

Online számlázás

1 257 Ft